Slimme meter Warmtelevering

Bi mij in huis is de warmtemeter ‘slim’ gemaakt door er een radio-module aan te koppelen. Op de bijgevoegde informatie staat dat het gaat om LTE-M in band 8 of 20. Kennelijk wordt er op dat vlak ook gemoderniseerd!