Oplossing gezocht voor foto puzzels

Hoe moet ik zo’n vraag adresseren in dit forum

Ik heb geen flauw idee waar dit over gaat. Dit forum gaat over antennes niet over foto puzzels. Kan je nadere uitleg geven?

1 Like


Op deze foto staat een hoge antennemast.
Vraag 1. Wat is dit voor een type mast?
Vraag 2. Waar staat deze mast?

Het gaat in ieder geval om een C2000 mast voor het communicatienetwerk voor de hulpdiensten. Ook is te zien dat er een extra antenne hangt voor het aansturen van een SCL. Maar ik durf niet te zeggen waar dit exact is. Mastzoekplaatjes zijn altijd leuk, dus misschien kunnen we er samen achter komen.

1 Like

Bedankt @jeffrey Dankzij jouw suggestie te gaan zoeken op C2000masten.nl ben ik aan de slag gegaan. Een andere tipgever meende in de foto het Zeeuws landschap te zien; vlak, akkerbouw, witte stijlen aan de boerderij. Ik kwam uit bij de C2000 mast ter hoogte van het verkeersknoopunt “De Drie Klauwen” halverwege de dorpen Nieuwdorp en 's-Heerenhoek. De provinciale weg N62 buigt hieraf naar de Westerscheldetunnel. Hierbij een luchtfoto van de opening van het verkeersknooppunt in 2019.

Hierbij nog een screenprint van Google Streetview die heel goed correspondeert met de puzzelfoto’s. Vooral de twee naar elkaar toebuigende linden zijn zeer kenmerkend voor de Driedijk aldaar.

Het is wel een aparte site. Want hij heeft 3 antennes (rond stralers) en de al genoemde SCL antenne. De 3 antennes zijn voor RX, 1 is voor de TX. Dit leverd een betere ontvangst van de portofoons op. Alleen is de combinatie met de SCL antenne nieuw voor mij. Normaal zijn er maar 2 rondstralers als er een SCL antenne in hangt volgens mij. Bovenop in het midden staat dan nog de rondstraler voor P2000.

Deze Special Coverage Location (SCL) op deze mast , zou die kunnen verklaard worden door de aanwezigheid van de Kerncentrale Borssele in de buurt van deze mast (circa op 4km afstand)?


[Foto: PZC]

Het zou kunnen, al weet ik dat niet. De Westerschelde tunnel heeft zeker wel C2000 coverage, dus die is aangesloten op deze mast zou ik zeggen.

De mooie foto is trouwens al wel gedateerd. De kolencentrale rechtsboven wordt momenteel gesloopt, dus het ziet er al behoorlijk anders uit op dit moment. De kerncentrale wordt in 2033 gesloten, en daarna ontmanteld.