KPN kaart update 24 December 2020

Het is weer tijd voor een nieuwe update van KPN, vlak voor kerst. KPN heeft deze maand 229 locaties aangepast. De uitbereiding voor Huawei gebeurt nu voornamelijk in het zuiden van Gelderland en in de provincie Limburg.
Ook zijn ze in andere provincies flinke gaten aan het invullen, met 54 nieuw geplaatste masten in deze update.

Opvallend is dat de tijdelijke masten die vlak voor de Umlaut/P3 test zijn geplaatst in deze update weer zijn weggehaald. Dit bevestigt het vermoeden dat deze masten waarschijnlijk speciaal voor de Umlaut test zijn geplaatst. Dit is erg opvallend omdat het plaatsen van extra tijdelijke masten een vrij kostbare klus is, voor minimale winst.

Bekijk de update op de Antennekaart

2 Likes

Ik zie dat KPN volop band 32 aan het aanzetten is en daar ook wel mee doorgaat. Wat is de reikwijdte van deze band? Heb je trouwens een overzicht van de reikwijdte van alle banden? In meters of kilometers?

1 Like

Iets heel zinnigs is niet echt te zeggen over de reikwijdte van banden, wat altijd afhankelijk is van het zendvermogen (die in de praktijk meestal verschilt met het antenneregister), hoogte van de mast, type antenne, eventuele obstructies, enzovoort. Doordat b32 download-only is hoeft de telefoon niet terug te kunnen zenden op deze band. Daardoor kun je het zendvermogen hoger zetten dan gebruikelijk, en kan de dekking vergelijkbaar zijn met die van de 800/900MHz band. Dat helpt vooral met de capaciteit waar alleen de lage banden kunnen dekken.

Als je puur naar een theoretische mast kijkt die alle antennes even hoog heeft hangen en gelijke antenne-eigenschappen heeft zou je in de grote lijn moeten zien dat de lage frequenties verder dragen omdat deze minder last hebben van obstakels.
De andere kant van het verhaal is dat door de hogerer frequenties het fysiek makkelijker is om een antenne te bouwen die het signaal kan versterken, en over het algemeen zijn er op de hogere frequenties grotere blokken bandbreedte beschikbaar.

Even van deze pagina geqoute:

The 1.4 GHz Supplementary Downlink L band, when paired with low frequency spectrum such as 800 MHz, offers similar propagation characteristics as sub-1 GHz because the uplink, which is the limiting factor for coverage, is only carried on 800 MHz, while 1400 MHz is only used for the downlink.

Nokia zegt hiermee doordat het éénweg-verkeer is zou het moeten gaan lijken op 800 MHz (band 20).
Dus aan de “binnenshuis” kant van het beschikbare spectrum.
Waar bijvoorbeeld band 20 +3 niet lukt zou een 20 + 32 misschien wel mogelijk kunnen zijn. En dan heb je bij KPN 15 MHz spectrum extra, al dan niet alleen voor download.

1 Like